Polyester linen fabric, Polyester linen fabric direct from Hebei Hanlin Textile Co., Ltd. in CN
Bởi {0}
logo
Hebei Hanlin Textile Co., Ltd.
Nhà cung cấp thương hiệu riêng
Sản Phẩm chính: Rayon vải và vải Viscose/Polyester vải/vải Lụa và Satin vải/vải Cotton spandex/Bông flannel sợi nhuộm vải
Annual export US $7,635,577ODM services availableYears in industry(19)Offline trade shows attended(5times)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.