Sign in
Bởi {0}
logo
Hebei Hanlin Textile Co., Ltd.
Nhà cung cấp thương hiệu riêng
{0} năm
Hebei, China
Sản Phẩm chính: Vải tơ nhân tạo và vải viscose/vải Polyester/vải lụa và vải satin/vải cotton Spandex/vải bông flannel sợi nhuộm
Annual export US $7,635,577ODM services availableYears in industry(19)Offline trade shows attended(5times)